Sign In

​​​​SJUKHUS 


​Hög rengöringskvalitet och hygien är ett krav

Sjukhus är underkastade höga krav på rengöringskvalitet och hygien. En hög kvalitet inom rengöringen är detsamma som färre bakterier, färre infektioner och färre återinläggningar. Men städpersonalen på sjukhusen för ofta en ojämn kamp mot bakterierna och en av tio patienter smittas med infektioner när de är inlagda. En utmaning som fått oss att omvärdera begreppet rengöring.


Viima levererar en desinfektion – med enbart rent vatten

Viima rengöringskoncept sätter nya standard för rengöring inom sjukhussektorn.

​SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, har testat Viima rengöringssystem enligt DS/EN 13697 och dokumenterar en minskning på log 5,6. Jfr DS/EN 13697 kräver en desinfektion av en log-reduktion på minst 4,0 eller mer. 


Dokumenterad effekt

Mikrobiologiska analyser med ett kraftigt inokulerade antal stafylokocker har visat att man enbart med vatten och Viima kan minska antalet stafylokocker från 2000000000 till 10. 


Viima är bl.a. testat i förhållande till: partiklar, absorption, friktion, smuts- och bakteriereduktion samt ergonomi med unika resultat.


Certifieringar 

DS 2450/DS 2451-8
ISO 14001 
OHSAS 18001
Svanen

Vill du veta mer?

Kontakta oss och få reda på mer om analysen som jämför Viima med traditionella rengöringsmetoder på sjukhus.​

 KONTAKTAS