Sign In

​​​​​​​​​​​vIIMA RENRUM 


OPTIMAL RENGÖRING- Uppfyller de stränga kraven för rengöring av Rena Rum.

Det unika rengöringssystemet Viima Renrum uppfyller de stränga kraven för rengöring i renrum. Rengöringssystemet bygger på kompositfibrer som har mer än tre gånger så hög rengöringseffekt som andra produkter på marknaden. Effekten är dokumenterad i flera vetenskapliga tester.

Med Viima Renrum kan du i stort sett rengöra Rena Rum utan rengöringsmedel eller starka kemikalier. I stället för att använda stora mängder vatten och rengöringsmedel är det fibrerna som gör arbetet. Är moppen torr blir den elektriskt laddad av att glida över golvet och drar till sig partiklarna som en magnet. När kompositfibrerna är fuktade med sterilt vatten lyfter de upp partiklar och bakterier och håller kvar dem. Kompositfibrerna är så fina att de lösgör och samlar upp all smuts även från mikroskopiska hål och sprickor i ytan.

 

Från vårt högteknologiska renrumstvätteri tillhandahåller vi framtidssäkrade och fullt dokumenterade textila lösningar för allt från kontrollerade produktionsområden till klassificerade Renarumsproduktioner enligt ISO klass 5 (GMP klass A/B) och ESD.

  • Vi tvättar, underhåller och autoklaverar kläder och rengöringsprodukter för Rena Rum.

  • Vi utvecklar och implementerar hygieniskt säkra rutiner för kläder, rengöring och logistiksystem för renrumsproduktion.

  • Vi utbildar er personal i korrekt beteende och metod, vilket säkerställer att ni får ut full effekt av alla våra produkter.


​CERTIFIERINGAR

  • ISO 9001:2008

  • DS 2450/DS 2451-8

  • ISO 14001​

  • OHSAS 18001


​Dokumenterad kvalitet i högteknologiskt renrumstvätteri. Renrumstvätteriets validerade processer säkrar kvalitet och stabilitet i allt som vi producerar. Vi har fokus på våra Renarumskunders behov i förhållande till GMP Compliance.

  • Partikelövervakning enligt ISO 14644

  • Mikrobiologiska tester enligt GMP

 KONTAKTAS